🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
4-5


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
⚡Buớc 1: Lạc dương đến 193.175 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc
⚡Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Tuờng x1 để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm,Nhiễm Tễ Cấp 3,Tuyển Đòan cấp 3,mỗi thứ x10
⚡Buớc 3: Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 180.180 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo
⭐Chúc các bạn thành công ⭐Tin tức khác

🌺 Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang
---------------------------------------------------
4-5
🌺 Even đua top Open
---------------------------------------------------
4/5
🌺 Open khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp
---------------------------------------------------
2/1
🌺 TL Huyền Vũ - Open 14h chiều T7 4/5
- cầy cuốc đặc biệt miễn phí
---------------------------------------------------
4/5